Рівне:

Створення та просування сайтів

Педагогічна значущість А. Г. Мерзляка для науки

Культура 20-гру, 2014, 15:079 prov 1 404
Підручники автора А.Г. МерзлякВизначення змісту шкільної освіти - завдання не таке проста, як може здатися на перший погляд. Історія педагогіки та школи показує, що при вирішенні проблеми визначення змісту освіти, яким повинні опановувати школярі, допускалося і допускається багато помилок, які негативно позначаються на якості навчання. Однак, в основному зміст шкільної освіти визначено так, щоб забезпечити ефективну та повноцінну підготовку школярів до життя.
Сьогодні в освітньому просторі України важливою нині є проблема збереження та примноження наукової спадщини, виховання молоді шляхом новітніх методичних розробок. Зокрема, це стосується процесу підготовки майбутніх учителів математики. Варто звернути увагу на те, що вдосконалення програм та підручників з математики ведеться дуже активно: критикується зайвий формалізм підручників, що побудованих на основі теоретико-множинного підходу. Це пов’язано з соціокультурними змінами, що наклали свій відбиток на вирішення проблеми відбору знань, умінь і навичок, якими повинні оволодівати учні в процесі навчання.
В теперішній час досить вагомий внесок у розвиток галузі матеатики вніс А. Г. Мерзляк. У його численних підручниках, зошитах та посібниках міститься понятійно-категоріальний апарат, обґрунтовано актуальність наукових доробок. Так, формуючи поняття А. Г. Мерзяк рекомендує якомога ширше використовувати наочність, виховуючи в учнів уміння використовувати моделі для ілюстрації висловлюваних ними міркувань.
Педагогічна значущість А. Г. Мерзляка для науки досить вагома. Усі його наукові доробки мають мету, завдання, методологічну та теоретичну основу, наукову новизну, практичне значення. Кожен посібник та монографія стисло викладені, а саме їх основний зміст та науково-дослідний напрям роботи.
Автор розробив компонентну структуру навчання математики у загальноосвітній школі. До неї входять мотиваційно-ціннісний, когнітивний, емоційно-вольовий, творчо-особистісний та діяльнісний компоненти, що забезпечують цілеспрямованість, цілісність, ефективність та результативність дій щодо досягнення поставлених цілей у процесі навчання основ математики. Школярі дуже люблять займатися математикою, використовуючи зошити та підручники А. Г. Мерзляка.
Визначені А. Г. Мерзляк критерії і показники сформованості рівня розвитку особистості засобами математики допомагають зрозуміти доцільність розробки даної проблеми для підвищення ефективності процесу підготовки майбутніх вчителів математики.
Про теоретичний і практичний внесок автора в процес становлення творчої особистості майбутнього вчителя математики, забезпечення більш якісного рівня фахової підготовки свідчать основні положення монографій, зошитів та підручників.
Вище наведене дозволяє стверджувати, що зміст, структура, понятійно-категоріальний апарат, новизна, теоретичне і практичне значення дослідження свідчать про оригінальність, самостійність та завершеність посібників, зошитів та підручників А. Г. Мерзляка.

Схожі новини
Сайт безкоштовних оголошень Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Вгору