Рівне:

Noosphere Engineering School - це спільний проект Максима Полякова та провідних вишів України

Актуально 01-сен, 2021, 08:109 swet 1 113
 До Дня Знань  
 Освітня політика України спрямована на світовий ринок
і формується з урахуванням інтеграційних процесів,
зокрема виступає одним із напрямків руху України до Європи,
одночасно наближуючи освітню систему України
до європейських освітніх систем.
(Національна Академія Державного Управління
при Президентові України - Управління освітою)

Система вищої освіти в Україні інтегрована до застосування
новітніх технологій та методів навчання, які відповідають основам Болонського процесу. Основними завданнями Болонського процесу, що впливають на розвиток освітнього процесу є: створення і впровадження нових технологій для удосконалення відносин між викладачами і учнями, спонукання до застосування нових наук, методів, концепцій, розвиток аналітичних та синтетичних вмінь обробки інформації.
З 2014 року за ініціативою мецената 
Максима Полякова  - серійного підприємця, відомого своїми проектами у галузі NewSpace,  «Студентська ракета». В Україні діє цікавий та унікальний проект - Інжинірингова школа (Noosphere Engineering School (NES): Центр досліджень та проектної діяльності.  
 Інжинірингова школа Noosphere (або Noosphere Engineering School) - мережа науково - технічних лабораторій на базі закладів вищої освіти України, відкритих та обладнаних громадською організацією «Асоціація Noosphere».
Це спільний проект Noosphere і 7 провідних університетів України:
- Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (ДНУ);
Київський національний університет імені Тараса Шевченка (КНУ);
- Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” (КПІ);
Житомирський Національний Агроекологічний Університет України (ЖНАЕУ);
- Національний університет водного господарства та природокористування (НУВГП), Рівне; 
- Черкаський Державний Технологічний Університет (ЧДТУ);
- Інститут Космічних Досліджень НАН України (НДІ ІКД НАНУ).
В рамках проекту, з 2014 року експерти Noosphere діляться зі студентами ВНЗ знаннями та практичним досвідом, а викладачі й професорський склад університетів — науковими рішеннями.
Організатори та засновники проекту надають:
 • Сучасне обладнання
 • Підтримку кваліфікованих менторів
 • Юридичну допомогу
 • Маркетингову експертизу
Пріоритетні напрямки інженерії:
 • Робототехніка та електроніка
 • IoT
 • Системи обробки, зберігання та передачі великих масивів даних
 • Ефективне природокористування
 • Альтернативна енергетика, екологічна інженерія
 • Нові матеріали
 • Космічні дослідження і технології. Освоєння людиною космосу
 • Комплекси і системи військового призначення
 • Ігрові платформи
Місія проекту  створити екосистему сучасної інженерної спільноти й розвиток deeptech напрямку. Сформувати майданчик, де студенти, аспіранти, молоді вчені будуть реалізовувати свої задуми, втілювати теоретичні знання на практиці, обмінюватися думками та проектувати інноваційні продукти.
По завершенню програми всі випускники отримують сертифікати Noosphere Engineering School.
Кращі студенти, за результатами оцінювання, можуть співпрацювати й отримати роботу в проектах Noosphere.
 Проект ГО «Асоціація Ноосфера», що створює ефективну startup платформу для молодих спеціалістів України та інтегрує наукові підходи у бізнес-середовище.
Насьогодні діє 7 лабораторій у 5 містах України, 20 технічних експертів, 300
учасників, 60 проектів. У найбільш загальному плані метою створення центрів є сприяння розширенню та зміцненню співробітництва працівників науки, освіти, промисловості й бізнесу через розробку ефективних механізмів інноваційної взаємодії вузів з науково-технічними й бізнесовими колами України. Крім того, Центри сприяють вдосконаленню організації освітнього процесу з метою підвищення рівня освітньої й наукової підготовки здобувачів вищої інженерної освіти.
Інжинірингова школа підтримує молоді інноваційні стартапи і прагне, аби в Україні створювались високотехнологічні продукти світового рівня.
Головним інструментом є ефективна взаємодія студентів, менторів, технічних експертів та бізнес-практиків. На волонтерських засадах ментори інжинірингової школи діляться науковими методами вирішення бізнес-задач та як розширити можливості для майбутніх підприємців і науковців України.
Noosphere Engineering School створює ефективну startup платформу для молодих спеціалістів України та інтегрує наукові підходи у бізнес-середовище. Лабораторії Інжинірингової школи Noosphere – це осередки інженерної творчості, де студенти та молоді вчені України можуть розвивати свої інноваційні ідеї, отримуючи технологічну та маркетингову підтримку, а також супровід досвідчених менторів та експертів Noosphere.
У рамках цього проекту поєднуються зусилля топменеджерів Noosphere, викладачів і професорів університетів, студентів та аспірантів. 
"Асоціація Ноосфера" не просто надає методичну підтримку цим ННЦ, але й фінансує їх діяльність, зокрема виконання інженерних проектів, створює та оснащує обладнанням спеціалізовані лабораторії на базі університетів.
   З  метою популяризації технічної освіти та залучення обдарованої молоді до інженерної справи успішно проводяться науково-дослідні роботи та реалізації студентських проектів у лабораторіях на базі КПІ ім. Ігоря Сікорського та Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (ДНУ).
 Тут організовуються майстер-класи, семінари, тематичні змагання в галузі Механіки, електротехніки, електроніки, авіа- та ракетобудування, IT, а також представники вузів беруть участь у конкурсах, інженерних змаганнях, профорієнтаційних, навчально-наукових та культурних заходах.
Дуже важливою складовою є те, що студентів вчать, як перетворювати ідеї на проекти. Для цього надається обладнання та підтримуються студенти більш глибшими знаннями.  За проектом в лабораторії,  студенти можуть втілювати свої ідеї, і якщо ідеї будуть перспективними, то отримуватимуть стипендії і необхідне обладнання, результатом чого має стати стартап, який можна буде подати на Фестиваль "Sikorsky Challenge" або інший конкурс. А менеджери та маркетологи зможуть навчитися як оцінити проект, та як його подати на ринок.
Новини проекту «Студентської ракети»:
  26 серпня, вперше в Україні здійснено успішний запуск надлегкої ракети на висоту 6 500 м, а також зроблено спробу запуску надлегкої суборбітальної ракети на висоту 40 000 м. Усі деталі ракетних випробувань дивіться у статті (відео) https://noosphereengineering.com/…/students-rocket-launch-2…
Випробування відбулись на спеціалізованому полігоні Павлоградського механічного заводу Державного підприємства «Виробниче об'єднання «Південний машинобудівний завод» ім. О. М. Макарова (SE "PA Yuzhmash").
Студентська команда Rocketry Agency підготувала й провела програму випробувань пусків трьох типів надлегких ракет:- багаторазової ракети «К80 CanSat mod 2» з висотою підйому до 2 км,
- дослідницької ракети «К80 Meteo 7000 mod 2» з висотою підйому до 7 км
- дослідницької суборбітальної ракети «К110 Meteo 40000 mod 1» з висотою підйому до 40 км.
Основу команди «Rocketry Agency» складають студенти фізико-технічного факультету ДНУ (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Також в команді — студенти факультету фізики, електроніки та комп'ютерних систем, факультету прикладної математики, аспіранти та викладачі ДНУ, а також студенти коледжу ракетно-космічного машинобудування.

Ми живемо в надзвичайний час змін, час нової технічної революції та освоєння космосу. Сьогодні суспільство поступово переходить від товарної економіки до інтелектуально-творчої. Сучасний розвиток економіки, науки і техніки потребує від фахівців майбутнього володіння абсолютно новими компетенціями, що знаходяться на перетині декількох галузей, зокрема науки, технології, інженерії й математики. Значна кількість робочих місць у всіх галузях економіки вимагають володіння такими знаннями, що виходять за рамки підготовки фахівців лише до конкретних робочих місць. Стрімка еволюція технологій веде ще й до того, що незабаром найбільш популярними та перспективними на планеті фахівцями стануть програмісти, IT-фахівці, інженери, професіонали в галузі високих технологій і т. і. У віддаленому майбутньому з’являться професії, про які зараз навіть уявити важко, всі вони будуть пов’язані з новітніми технологіями і високо технологічним виробництвом. Змінюються традиційні види діяльності й, як наслідок, змінюється система освіти, яка має відповідати вимогам сучасності та потребам особистості, швидко реагувати на динамічні зміни соціального устрою. Орієнтуючись на сучасний ринок праці, фахівці освітньої сфери кардинально переглядають навчальні програми, які мають безпосереднє відношення до підготовки підростаючого покоління до нових ролей у суспільстві, оволодіння ними такими технологіями, знаннями, уміннями, що задовольнять у майбутньому потреби інформаційного суспільства.
Тому формування освітньої політики вимагає й зосередження уваги на глобальних проблемах у цій галузі – це низка чи послідовність курсів або програм навчання, яка готує учнів до успішного працевлаштування, до освіти після школи або для того й іншого, вимагає різних і більш технічно складних навичок, зокрема із застосуванням фізико-математичних знань і наукових понять.
Noosphere Engineering School - це школа, де можна реалізувати свій проект.  Де підтримують і допомагають реалізувати молоді власні проекти від ідеї до створення прототипу або MVP.
Головний інструмент Noosphere Engineering School — ефективна взаємодія студентів, менторів, технічних експертів та бізнес-практиків. На волонтерських засадах тут діляться науковими методами рішення бізнес-задач та розширюють можливості для майбутніх підприємців і науковців України.
У 2018 р. інжинірингова школа отримала нагороду як найкращий соціальний проект року за версією Social Project Awards 2018 у номінації “Освіта”.

  Ukraine Rocketry Challenge 2021 (facebook.com)


Інжинірингова школа Ноосфера в м. Дніпро – спільний проект Макса Полякова та провідних вишів України - YouTube
Схожі новини
Створення та просування сайтів Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Календар
«    Сентябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Вгору