Рівне:

Створення та просування сайтів

Декларування доходів громадян в запитаннях-відповідях

Порадниця 12-кві, 2012, 15:589 prov 1 377
Коли можна сплатити суму податку, зазначену у річній податковій декларації?
Платники податку на доходи фізичних осіб подають до 1 травня року, що настає за звітним, до податкової інспекції за місцем своєї реєстрації податкову декларацію про майновий стан та доходи за минулий рік. Відповідно до пункту 179.7 статті 179 Податкового кодексу України фізична особа зобов’язана самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій нею податковій декларації.
Тобто, за поданою до 1 травня 2012 року декларацією податок слід сплатити до 1 серпня 2012 року.

В який термін повертається громадянину податок на доходи на підставі річної декларації, поданої з метою отримання податкової знижки?
Відповідно до пункту 179.8 статті 179 Податкового кодексу сума, що має бути повернена платнику податку, зараховується на його банківський рахунок, відкритий у будь – якому комерційному банку, або надсилається поштовим переказом на адресу, зазначену в декларації, протягом 60 календарних днів після надходження такої податкової декларації до податкової інспекції.

Чи відображаються фізичною особою в річній декларації про майновий стан та доходи платника податків доходи, отримані у вигляді спадщини, що оподатковується за нульовою ставкою?
Відповідно до п.174.3 ст.174 Податкового кодексу України дохід у вигляді вартості успадкованого майна (кошти, майно, майнові чи немайнові права) у межах, що підлягає оподаткуванню, включається спадкоємцями до складу загального річного доходу платника податку і зазначається в річній податковій декларації, крім спадкоємців-нерезидентів, які зобов'язані сплатити податок до нотаріального оформлення об'єктів спадщини та спадкоємців, які отримали у спадщину об'єкти, що оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб.

Чи оподатковуються у 2012 році проценти, одержані по депозиту?
Доходи у вигляді процентів на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок не оподатковуються до 1 січня 2015 року.

У який спосіб можна подати податкову декларацію про майновий стан?
Податкова декларація про майновий стан і доходи подається до органу державної податкової служби одним із таких способів, на вибір платника податку: особисто платником податку або уповноваженою на це особою; надсилається поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення (не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення терміну подання, тобто до 20 квітня); засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Чи передбачені пільги по оподаткуванню доходу фізичної особи, яка є інвалідом, від наданні в оренду власного майна?
Ні. Доходи від надання в оренду власного майна фізичною особою, яка є інвалідом, оподатковується на загальних підставах за ставкою 15% та/або 17% в залежності від суми отриманого доходу за звітний місяць.

Хто повинен заповнювати податкову декларацію про майновий стан?
Відповідно до статті 179 Податкового кодексу України декларація про майновий стан і доходи заповнюється платником податку самостійно або іншою особою, нотаріально уповноваженою платником податку здійснювати таке заповнення.
Обов’язок щодо заповнення та подання податкової декларації від імені платника податку покладається на таких осіб: опікуна або піклувальника – щодо доходів, отриманих неповнолітньою особою або особою, визнаною судом недієздатною; спадкоємців (розпорядників майна-державних виконавців) – щодо доходів, отриманих протягом звітного року платником податку, який помер; державного виконавця, уповноваженого здійснювати заходи щодо забезпечення майнових претензій кредиторів платника податку, визначеного в установленому порядку банкрутом.

В яких випадках державні службовці повинні подавати крім Додатка 7 ще Податкову декларацію про майновий стан і доходи?
З 01 січня 2012 року державні службовці, згідно з пп.49.18.4 п.49.18 ст.49 Податкового кодексу України, щорічно до 1 травня року, що настає за звітним, зобов’язані заповнити і подати органу державної податкової служби за своєю податковою адресою, у порядку, встановленому ст. 179 лише додаток 7 до декларації про майновий стан і доходи, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 03.02.2012р. №84. У разі, якщо обов'язок щодо подання декларації для осіб, що є державними службовцями встановлено розділом IV Кодексу, такі особи також заповнюють і подають декларацію та відповідні додатки до неї.

Як визначити членів сім’ї декларанта з метою заповнення ним додатку 7 до податкової декларації про майновий стан і доходи?
У рядку 7 додатку 7 до податкової декларації про майновий стан і доходи вказуються відомості щодо членів сім'ї декларанта (ступінь родинного зв'язку, прізвище та ініціали, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)). Для визначення членів сім'ї осіб, зазначених у абз. першому п. 3 р. II Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 07.11.11 №1395 (крім народних депутатів України), необхідно керуватися Сімейним кодексом України. До членів сім'ї народного депутата України відносяться: дружина, чоловік, батьки, повнолітні діти. У додатку 7 до Декларації суддя вказує відомості стосовно членів його сім'ї та осіб, з якими він спільно проживає або пов'язаний спільним побутом. Відповідно до п.2 ст.3 Сімейного кодексу сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки. Подружжя вважається сім'єю і тоді, коли дружина та чоловік, у зв'язку з навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та з інших поважних причин не проживають спільно. Дитина належить до сім'ї своїх батьків і тоді, коли спільно з ними не проживає. Правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття. Малолітньою вважається дитина до досягнення нею чотирнадцяти років. Неповнолітньою вважається дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.

Куди необхідно подавати податкову декларацію про майновий стан і доходи: за місцем прописки чи за місцем проживання?
Декларація про майновий стан і доходи (податкова декларація) державним службовцем подається щорічно органу державної податкової служби за своєю податковою адресою, тобто за місцем реєстрації згідно з паспортними даними
Схожі новини
Сайт безкоштовних оголошень Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Вгору