Рівне:

Створення та просування сайтів

Музичне мистецтво в сучасній освіті. Частина І.

Культура 23-гру, 2018, 20:079 prov 2 622
Найголовніша мета шкільної музичної освіти полягає у передачі духовного досвіду поколінь, що концентрується в мистецтві музики і розвитку позитивних властивостей і рис кожної особистості. Вивчення музики, завдяки інтеграції когнітивного, емоційного та мотиваційного компонентів сприяє емоційно-ціннісному становленню учнів.
Сучасну музичну освіту, можна охарактеризувати такими тенденціями, як: інтеграція в європейський освітній простір; підготовка та формування творчої, самостійної особистості; використання інтелектуального діалогу та співтворчості під час засвоєння мистецьких цінностей; індивідуалізований підхід до учнів; використання культурологічних та полі художніх компонентів під час навчання; використання ІКТ тощо.
Велику роль у музичному вихованні дітей відіграють батьки. На жаль, сьогодні в сім'ї не звертається особливої уваги на музику, кожен слухає що хоче, залежно від тенденцій та власних вподобань. Саме тому, одним із завдань музичного педагога має бути виклик зацікавленості батьків брати участь в музичному розвитку дитини.
Належне місце у викладанні музики займає інтегрований підхід до навчання. Використовуються пізнавальні, практичні, творчі та ігрові методи. Уроки стають комплексними, що сприяє всебічному гармонійному розвитку особистості дитини.
Ще одним напрямом є особистісно-орієнтований підхід. Він покликаний розвивати в дітей художню свідомість, що є невід’ємною духовною ланкою культури, психологічною здатністю до творчої діяльності; проявом естетичної свідомості. Також, в даному підході виділяють технологічну складову. Мається на увазі, що в процесі навчання учень повинен оволодіти певними етапами діяльності, засновуючись на власному досвіді. Як результат, в дитини має розвинутись цілісне музичне сприйняття.
Щодо методів викладання музики в школі, то їх можна класифікувати за джерелами знання, за характером пізнавальної діяльності та за формуванням особистісних структур в учнів. До основних методів можна віднести: метод перспективи і ретроспективи, метод музичних узагальнень, метод емоційної драматургії, метод створення художнього контексту, метод життєвих асоціацій, метод накладення, поліфонічний метод, метод переінтонування, метод створення шедеврів, метод роздумів про музику, проблемний метод.
Однією із сучасних тенденцій є використання на уроках музичного мистецтва мультимедійних засобів. Це дозволяє зробити урок більш цікавим, урізноманітнити види діяльності, застосувати методи кооперативного, проектного, проблемного навчань; диференціювати або індивідуалізувати навчання на новому рівні; навчити учнів оволодівати різною інформацією та використовувати комп’ютери в музичних цілях.
Ще одним способом застосування музики в школі, окрім навчання, є музикотерапія, за допомогою якої можна управляти психічним станом дитини, соціалізувати її, зміцнювати її психосоматичне здоров'я.
Кожен урок музики має певні етапи проведення, що включають в себе визначення загальної теми, розучування пісень, матеріали музичної грамоти та вивчення творів під час слухання музики. Також висуваються певні вимоги до уроку: мета та завдання мають бути чітко сформульовані, правильно вибрані матеріал та методи проведення уроку, в класі має бути спеціальне обладнання, домашні завдання мають бути різноманітними, а вчитель – добре підготовленим до уроку.
Джерело: https://vseosvita.ua/library/test-z-uroku-muzicnogo-mistectva-7-klas-z-temi-muzicne-mistectvo-v-nasomu-zitti-73084.html
Схожі новини
Сайт безкоштовних оголошень Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Вгору